1 2 3 4 5 6 8 kjerhammars rundatjs skifts

På grunn av EKSTREM skogbrannfare er det no totalforbod mot å gjere opp alle typar eld i Hjelmeland kommune

 

Forbodet gjeld ALL bruk av open eld, slik som bålfyring, propanapparat, eingongsgrill eller bålpanne. Det er IKKJE tillete å bruka tillaga bål- eller grillplasser.

DETTE GJELD OGSÅ BÅLPANNE OG GRILLPLASS VED FOSSTEMMEN!!

Forbodet blir ikkje oppheva før det kjem nedbør av betydning.

Dersom du ser røyk eller mistenker brann ring straks 110

 

 

FaceBook
Facebook