Det er spørsmålet for skulen vår..

 

 

 

 Som ein del av innsparingar i Hjelmeland kommune er Jøsneset skule foreslått lagt ned - igjen. Skulen rommar no elevar både frå Jøsneset og Jøsenfjorden.

Saka skal endeleg avgjerast i kommunestyremøte 19. juni, så dersom me vil påverka prosessen må me handla raskt! 

Bygdarådet og Samarbeidsutvalet kallar difor inn til

 folkemøte onsdag 29. mai der politikarane i kommunen er inviterte. Du kan lesa heile invitasjonen her

FaceBook
Facebook