Jøsneset stiller med stafettlag på Fisterløpet - "Team Jøsneset" . Me røper ikkje kven deltakarane er; du får samle saman slekt, venner og naboar og dra til Fister å sjå de i aksjon - Kr. Himmelfartsdag - løpstart kl 14.00. Me kan røpe såpass: teamet består av: lange bein og korte bein, spretne bein og treige bein, unge bein og middelaldrane bein, mannebein og kvinnebein......ja, resten får du finne ut sjølvWink Teamet har "alt" på plassYellhrfmff - bortsett frå HEIAGJENGEN ! Så møt opp!! PS: Det stiller òg individuelle Jøsnesløparar.

FaceBook
Facebook