1 2 3 4 5 6 8 fosst1 kjerhammars rundatjs skifts

Palmelaurdag 23.mars hadde Jøsneset Ungdomslag årsmøte i Trivselstova. Sjå referat HER. Det blei ein del utskifting i styret: Det nye styret er nå: Jon Brandal og Dag Rosså (attvald), Lene Kaldheim, Sondre Fosså og Frode Tjeltveit (nye). Styret konstituerer seg og vel leiar på første styremøte. Vara: Ian Bouzane og Joar Rosså.

Når det gjeld punkt 7 i referatet om nettsida : Her bør det føyast til at Svanhild H Gbada sa seg villig til å halde fram som nettredaktør på vegne av Jøsneset Ungdomslag, men presiserte òg at "vervet" er opent for dei som måtte ønskje slik type frivillig arbeid.

FaceBook
Facebook