1 2 3 4 5 6 8 fosst1 kjerhammars rundatjs skifts

Då Smashing Jøsneset 2020 måtte avlysast på grunn av den pågåande pandemien sa artistane, Vestlandsfanden og Pakkers, ja til å spela på Smashing 2021. Komiteen håpa i det lengste at konserten 7. august kunne gjennomførast, men usikkerhet rundt smittevernsregler gjorde at avgjerda om å avlysa no er tatt.

Heldigvis blir artistane med til Smashing Jøsneset 2022, som no er under planlegging. Sett av datoen 6. august med det same!

FaceBook
Facebook