Nei, OJ-Events har ikkje lege på latsida etter "Skiftudal Open". Som etter alle store idrettsarrangement, må jo alle kampar og lag analyserast og granskast. Sikkert ikkje enkelt denne gongen, med slike "brokete" lag. Men nå er lista klar, og den er sett opp som resulata laga fekk i turneringa. Klikk HER.

PS: OJ meiner det ligg forbetringspotensiale i diverse lokale lag......og foreslår trening til hausten. Sikkert ikkje dumtTongue out....meir info følgjer til hausten.

FaceBook
Facebook