1 2 3 4 5 6 8 fosst1 kjerhammars rundatjs skifts

På grunn av korona-situasjonen har Bygdarådet kome fram til at det rette er å stenge gymbygget for både organisert og ikkje-organisert trening inntil vidare ! Treningsrommet kan altså heller ikkje nyttast.  Avgjerda kjem som følgje av oppmodingar om nasjonal dugnad for å bekjempe smittespreiing.  Dette gjeld inntil vidare og til det foreligg anna informasjon frå nasjonalt hald.  Og husk: Det beste treningsrommet har me utandørs !! 

FaceBook
Facebook