Jøsneset Bygdaråd har engasjert seg i sak om endra ruter for hurtigbåten. Forslaget som fylkestinget skal behandle på tysdag legg opp til at hurtigbåten til Hjelmeland og store deler av indre Ryfylke vil forsvinne. Det er etablert ei facebookgruppe «Hurtigbåten i Indre Ryfylke’s venner» og aksjonsgruppa har skrevet brev som har gått til fylkespolitikarane, Stavanger Aftenblad, Haugesunds Avis og andre lokalaviser. Her finn du LESARINNLEGGET 

Saka skal opp i fylkestinget den 08.12.20, for å lese saka kan de gå inn i møteportalen – sak 0128/20: https://einnsynrfk.public.cloudservices.no/motekalender/motedag/100122.

Kartet ovanfor viser hurtigbåtstrukturen hvis det blir slik som notatet til Kolumbus la opp til og fylkesrådmannen tilrådde: (frå notat til Kolumbus, s 8 i vedlegg 3 i saka)

Alle som er opptekne av hurtigbåttilbodet kan engasjere seg via denne vennegruppa på Facebook som er felles for mange bygder i indre Ryfylke.

Det er òg oppretta ei underskriftskampanje La hurtigbåten leve 

FaceBook
Facebook