Anleggsarbeidet langsmed kommunal veg ned mot Skiftun kai er sett i gong igjen etter at frostperioden er over. Det vil bli gravd langs heile traseen mellom skulen/Skiftukrossen og ned til Skiftun kai. Vegen vil bli stengd i kortare periodar !!

Det er kommunalt vatn som skal førast fram + at det blir gravd ned straumkabel.  Samstundes vil det blir utført oppgradering av sjølve vegen, slik at telehiva/humpane blir utbetra.

FaceBook
Facebook