1 2 3 4 5 6 8 fosst1 kjerhammars rundatjs skifts

Bedehusbasar  på Jøsneset bedehus onsdag 12. april 2017 kl. 19.00

Andakt ved  Natalie Bjørkeland - Matsal i kjellaren - Kakeutlodning - Vanleg utlodning

Vi treng som vanleg gevinstar til basaren. Alt blir teke imot med takk.

Vel møtt til alle!  Bedehusstyret

 

FaceBook
Facebook