1 2 3 4 5 6 8 fosst1 kjerhammars rundatjs skifts

Jøsneset helselag har denne veka hatt digital demensaksjon. Hjarteleg takk til alle som vippsa inn pengestøtte !!  Tilsaman blei det samla inn kr 4 450 via Jøsneset helselag sitt vippsnummer. I tillegg kom det inn kr 2250,- via Facebookaksjonen som helselaget blei oppmoda til sentralt (det beløpet blir registrert inn til Nasjonalforeningen avd Rogaland).    Nå er sjølve aksjonsveka over, men de kan likevel støtte den viktige demensforskninga til Nasjonalforeningen for folkehelsen sentralt, VIPPS NR: 2216.
Meir info om demensaksjonen 

 

FaceBook
Facebook