1 2 3 4 5 6 8 fosst1 kjerhammars rundatjs skifts

Det har tidlegare vore annonsert Kulturskulekonsert (som skal kombinerast med sommaravslutning for skulen) på Jøsneset skule 19.juni. Rektor Rasin Tjeltveit melder nå at denne truleg  blir utsett til torsdag 20.juni. Årsaka til utsetjinga er at Kommunestyret skal foreta endeleg behandling av sparesaka i kommunestyret den 19.juni - der nedlegging av Jøsneset skule er eit sentralt tema. Alt er framleis i uvissa kva gjeld framtida til skulen !! Meir info følgjer

FaceBook
Facebook